Pesticid

  • Deltamethrin

    Deltametrina

    Deltametrina (formula molekulare C22H19Br2NO3, pesha e formulës 505,24) është një kristal i bardhë i zhdrejtë në formë policore me një pikë shkrirjeje 101~102°C dhe një pikë vlimi 300°C. Është pothuajse i pazgjidhshëm në ujë në temperaturën e dhomës dhe i tretshëm në shumë tretës organikë. Relativisht e qëndrueshme ndaj dritës dhe ajrit. Është më i qëndrueshëm në mjedisin acid, por i paqëndrueshëm në mjedisin alkalik.